2022 års julmustprovning: Grupp 5

Deltagande fabrikat:
Julmust, Göteborgs Nya Bryggeri
Redig Julmust, Kvarnagårdens Bryggeri
Julmust Classic, Stockholm Brewing Co.
Julmust Special, VASA Bryggeri

Julmust, Göteborgs Nya Bryggeri
Göteborgs Nya Bryggeri julmust
Redig Julmust, Kvarnagårdens Bryggeri
Redig Julmust
Julmust Classic, Stockholm Brewing Co.
Julmust Classic
Julmust Special, VASA Bryggeri
Julmust Special

Det blev återigen en trevlig geografisk spridning när årets femte testgrupp lottades. Här hittar vi alltså julmust från Göteborgs Nya Bryggeri i Västergötland, Kvarnagårdens Bryggeri i Småland, Stockholm Brewing Co. i Uppland och VASA Bryggeri i Medelpad. De tre förstnämnda bryggerierna gör debut här hos Addicted to Julmust. Julmust Special från VASA Bryggeri har förekommit två gånger tidigare här på bloggen och det är en annorlunda julmust som brukar få såväl ettor som femmor i smakbetyg. Hur står den sig i nådens år 2022?
Ny säsong men samma bedömningskriterier. Må bästa must vinna!

Testpanel:
V, 9 år
N, 10 år
S, 11 år
K, 13 år
Anna, 27 år
Marcus, 28 år
Christoffer, 45 år
Maria, 46 år

De provade julmustförpackningarna i fågelperspektiv
Slagfältet i fågelperspektiv

Panelmedlemmarna provsmakar de olika julmustsorterna och bedömer dem utifrån fyra kriterier: skummet, doften, smaken och förpackningen. Varje enskild panelmedlem sätter valfritt betyg 0-5 (där 5 är högst) på dessa fyra kriterier för respektive julmust de bedömer.

Skum
Testgruppen inleddes medelst upphällning i glas och bedömning av skummet hos de olika julmustsorterna. Här blev det snabbt uppenbart vilken inneboende komplexitet det finns i julmustprovning: alla har sina egna preferenser och tankar kring vad som är ett bra skum. Det enda panelmedlemmarna var överens om var att skummet hos Julmust Classic från Stockholm Brewing Co var förhållandevis stabilt och bra. Denna must fick individuella betyg mellan 2 och 4 och det gruppvinnande snittet 2,9. Övriga deltagande fabrikat fick väldigt varierande individuella betyg; alla fick såväl ettor men även fyror och/eller femmor.
Testpanelens omdömen:
Gbg Nya julmust:    2    2    2    3    3    1    4    4
Redig Julmust:    1    1    2    3    2    4    5    4
Julmust Classic:    3    3    3    4    4    2    2    2
Julmust Special:    1    1    1    5    4    3    4    3

Doft
Även när doften bedömdes var det överlag ganska spretiga betyg. Stabilast betygsserie noterades Redig Julmust från Kvarnagårdens Bryggeri för med individuella betyg på enbart 3 eller högre vilket även gav det högsta snittbetyget i testgruppen: 3,8. Sämst snittbetyg i kategorin Doft upplevdes Julmust Special från VASA Bryggeri ha.
Testpanelens omdömen:
Gbg Nya julmust:    2    2    1    1    1    3    5    2
Redig Julmust:    3    3    3    5    4    3    5    4
Julmust Classic:    4    5    5    4    4    2    3    2
Julmust Special:    1    1    1    2    2    4    2    1,5

Smak
Det blev en strid på kniven när det tredje kriteriet Smak bedömdes. Redig Julmust från Kvarnagårdens Bryggeri vann detta delmoment i testgruppen med en hårsmån före Julmust Classic från Stockholm Brewing Co. Dessa två sorter ligger också närmast den typiska julmustsmaken medan varianterna från Göteborgs Nya Bryggeri och VASA Bryggeri får betala för sina utsvävningar på smakpaletten med förhållandevis låga snittbetyg.
Testpanelens omdömen:
Gbg Nya julmust:    1    3,5    1    1    1    2    5    2
Redig Julmust:    2    2    2    4    2    2,5    4    4
Julmust Classic:    3    3    3    2    3    3    3    2
Julmust Special:    1    1    1    1    1    5    2    2

Förpackning
Bäst förpackning återfanns enligt panelen hos Julmust Classic från Stockholm Brewing Co. Betyg mellan 2 och 5 gav ett högt snittbetyg på 3,9. Julmusten från Göteborgs Nya Bryggeri gjorde ingen direkt dålig insats med sin flaska men slutade likväl sist när den sista etappen i testgruppen summerades.
Testpanelens omdömen:
Gbg Nya julmust:    2    2    2    2    2    3    3    2
Redig Julmust:    1    4    5    3    3    4    5    2
Julmust Classic:    3    5    5    4    4    4,5    4    2
Julmust Special:    1    4    2    2    3    3,5    2    4

Snittbetygen för varje testad julmust räknas nu om till en poängsumma där de olika kriterierna är viktade så att den maximala poängen för en enskild julmust är 100 (se Riktlinjer för 2010/2011 års julmustprovning).

Slutställning Grupp 5:
Julmust Classic : 61,4 poäng
Redig Julmust : 60,9 poäng
Gbg Nya Julmust: 44,1 poäng
Julmust Special : 41,1 poäng

Det blev inga sprudlande slutbetyg i denna testgrupp men det var tydligt att de ingående fabrikaten befann sig i två separata skikt.
Julmust Classic från Stockholm Brewing Co. vinner testgruppen med en ganska liten marginal före tvåan, kanske tack vare sin jämnhet. Den vinner delmomenten Skum och Förpackning men gör även bra insatser när det kommer till doften och smaken. Totalt sett leder detta fram till en poängsumma som motsvarar det fina slutbetyget tre och en halv kapsyl.
Redig Julmust från Kvarnagårdens Bryggeri slutar som sagt som god tvåa gruppen. Vinner kategorierna Doft och Smak och har även bra snittbetyg när det kommer till skummet och förpackningen. Detta summeras till en poängsumma som motsvarar slutbetyget tre kapsyler.
Julmusten från Göteborgs Nya Bryggeri kommer sist eller näst sist i samtliga delmoment och de flesta i panelen uppskattar inte den säregna tvisten på julmust som görs i de klassiska bryggerilokalerna på J.A. Pripps Gata i Västra Frölunda. Insatsen i denna testgrupp gav en poängsumma som motsvarar slutbetyget en kapsyl.
Julmust Special från VASA Bryggeri kommer sist i gruppen. ’Dessvärre’ dristar jag mig till att säga då det är en personlig favorit hos undertecknad, både p g a smak och tradition (se t ex kommentarer här). Men: Ingen mannamån – lika för alla, som det brukar heta i juletider. Julmust Special från VASA Bryggeri är kanske den julmust på marknaden som sticker ut allra mest och den uppskattas definitivt inte av alla panelmedlemmar. I just denna julmustprovning får den en poängsumma som motsvarar en kapsyl. Men jag vill ändå avsluta detta inlägg med en köprekommendation för den äventyrlige: Julmust Special från VASA Bryggeri kan vara din värsta mardröm men lika gärna din nya favorit!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + 7 =