På trehundratjugonde dagen uppstånden igen ifrån de döda

I mitten av december förra året gick såväl bloggen addictedtojulmust.se som 2010 års mest omfattande test av julmust i stå. Livet i stort tog helt enkelt all energi. Men vissa gruppspelsgrupper genomfördes utan att publiceras och resten av musten finns fortfarande kvar. Inför julen 2011 kommer åtminstone gruppspelet från 2010 julmustprovning att avslutas och väldens…