Den eviga frågan: Är julmust och påskmust samma sak?

Genom årtusenden har mänskligheten brottats med en rad till synes omöjliga frågor. Har Atlantis verkligen funnits? Vad är egentligen den heliga graal? Utvecklades de första organiska molekylerna spontant här på jorden eller fördes de hit med en meteorit? Är julmust och påskmust samma sak? När det gäller den sista frågeställningen så cirkulerar en hel del…