Grupp A (2010/2011 års julmustprovning)

Deltagande fabrikat:
Alla tiders julmust, Åbro Bryggeri
Svenskt Mathantverk enbärsmust, Svenskt Mathantverk AB
Lidl julmust, Lidl Sverige KB
Harboe julmust, röd etikett, Harboes Bryggeri

Alla tiders julmust (2010)
Alla tiders julmust

Svenskt Mathanverk enbärsmust (2010)
Svenskt Mathanverk enbärsmust

Lidl julmust (2010)
Lidl julmust

Harboe julmust, röd etikett (2010)
Harboe julmust, röd etikett

Årets första slutspelsgrupp innehåller en och en halv ny bekantskap.
Helt ny för bloggen är Alla tiders julmust som tack vare ett ensamt toppbetyg hos Mönsteråsbloggen julen 2009, placerades i seednings­grupp 1 inför 2010/2011 års julmustprovning här hos Addicted to Julmust.
Svenskt Mathantverk AB skriver visserligen inte uttryckligen att deras enbärsmust är en julmust men efter det positiva omnämnandet hos både Alsike Mat och Vin och Addicted to Julmust inför förra julen blev frestelsen helt enkelt för stor för att inte låta den gå ett blindtest mot övriga julmustsorter. Som halvjoker lottades Svenskt Mathantverk enbärsmust in i seednins­grupp 2.
Lidl julmust positionerade sig med en del blandade omdömen i bagaget i seednings­grupp 3.
Harboes julmustvariant med röd etikett lyckades med konststycket att placera sig näst sist i samman­ställningen över 2009 års julmust, därav platsen i seedningsgrupp 4.
Nu är det dock ny säsong och delvis nya bedömningskriterier. Allt är möjligt – må bästa must vinna!

Testpanel:
Andreas, 22 år
Tom, 22 år
Oscar, 23 år
Zina, 23 år
Christoffer, 33 år
Pia, 53 år

Anonymiserade kombattanter

Provsmakning i full gång

Inför sista grenen avslöjas fabrikaten

Ambitiös panelmedlem

Panelmedlemmarna provsmakar de olika julmustsorterna och bedömer dem utifrån fyra kriterier: skummet, doften, smaken och förpackningen. Varje enskild panelmedlem sätter valfritt betyg 0-5 (där 5 är högst) på dessa fyra kriterier för respektive julmust de bedömer.

Skum
Det blev överlag bra betyg på skummet i grupp A; samtliga sorter fick över 3,0 i snittbetyg. Allra bäst tycktes skummet vara hos Alla tiders julmust där panelmedlemmarnas individuella betyg varierade mellan 3 och 4,5 med det fina snittbetyget 3,7. Sämst i klassen vad gäller just skummet blev Svenskt Mathantverk enbärsmust där betygen skrevs i nästan hela skalan: från 1 till 4,5 med ett snitt på 3,1.
Testpanelens omdömen:
Alla tiders julmust:    4    4    3,5    3    4,5    3
Svenskt Mathantverk enbärsmust:    3    2    4    1    4,5    4
Lidl julmust:    2    5    4,5    4    4    2
Harboe julmust, röd etikett:    3    5    3,5    3,5    3    3

Doft
I kategorin Doft blev det generellt sett något lägre betyg där endast en julmust fick över 3,0 i snittbetyg. Bäst även i denna klass blev Alla tiders julmust med betyg spridda mellan 2 och 3,75 och det klart godkända snittbetyget 3,1. Minst angenäm doft ansågs Harboe julmust med röd etikett ha där betygen varierade mellan 1 och 4 med ett snitt på 2,6.
Testpanelens omdömen:
Alla tiders julmust:    3    3    3    2    3,75    4
Svenskt Mathantverk enbärsmust:    4    1    2,5    1    4,5    4
Lidl julmust:    2    1    4    4    2,5    3
Harboe julmust, röd etikett:    1    2    4    3    1,5    4

Smak
När det gäller det tyngst viktade kriteriet Smak så blev det en väldig spridning på betygen. Godast ansåg panelen att Svenskt Mathantverk enbärsmust var; trots att betygen fluktuerade mellan 1 och 4,25 blev snittbetyget respektabla 3,3. På andra sidan skalan återfanns Harboe julmust med röd etikett där betygen rörde sig i intervallet 1 till 4 med ett mediokert snitt på 2,1.
Testpanelens omdömen:
Alla tiders julmust:    2    2    2,5    3    3,25    3
Svenskt Mathantverk enbärsmust:    4    3    3,5    1    4,25    4
Lidl julmust:    1    1    4    4,5    1,5    2
Harboe julmust, röd etikett:    1    2    4    1,5    2    2

Förpackning
Förpackning var den deltävling där snittbetygen varierade mest. Bäst förpackning återfanns enligt panelen hos Alla tiders julmust; idel fina betyg mellan 3 och 5 gav det stabila snittbetyget 3,8. Harboe julmust med röd etikett fick återigen lägst snittbetyg: 2,2 baserat på betyg mellan 1 och 4,5.
Testpanelens omdömen:
Alla tiders julmust:    4    3    3,5    4    3    5
Svenskt Mathantverk enbärsmust:    2    5    3    1,5    5    4
Lidl julmust:    3    3    3,5    5    2    2
Harboe julmust, röd etikett:    1    1    4,5    3    1,5    2

Snittbetygen för varje testad julmust räknas nu om till en poängsumma där de olika kriterierna är viktade så att den maximala poängen för en enskild julmust är 100 (se Riktlinjer för 2010/2011 års julmustprovning).

Slutställning Grupp A:
Svenskt Mathantverk enbärsmust : 62,8 poäng
Alla tiders julmust : 60,9 poäng
Lidl julmust : 54,8 poäng
Harboe julmust, röd etikett : 49,5 poäng

Svenskt Mathantverk enbärsmust från Svenskt Mathantverk AB och Alla tiders julmust från Åbro Bryggeri tar sig därmed vidare till slutspel och åttondelsfinal.
Lidl julmust från Lidl Sverige KB och Harboe julmust med röd etikett från Harboes Bryggeri är de två första fabrikaten vilka slås ut från 2010/2011 års julmustprovning hos Addicted to Julmust.
Svenskt Mathantverk enbärsmust hade visserligen den högsta totalpoängen i denna grupp men samtidigt den största spridningen på betygen; antingen hatar man denna must eller så är det en favorit.
Alla tiders julmust var den julmust i gruppen som hade den minsta spridningen på betygen, en stabil och bra julmust kort och gott.
Även Lidl julmust hade en stor variation i betygen men var samtidigt den enda julmusten i gruppen som varken var bäst eller sämst i någon kategori.
Harboe julmust med röd etikett hade en hyfsat låg spridning på betygen och var sämst i tre av fyra kategorier; en stabil men föga imponerande nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 − 7 =