2022 års julmustprovning: Grupp 3

Deltagande fabrikat:
Premier julmust, Axfood
Nya Victoria julmust, Bryggeriaktiebolaget Nya Victoria
VINTERSAGA, IKEA of Sweden
Frykenmust (kardemumma), Västra Ämterviks Bryggeri

Premier julmust
Nya Victoria julmust
VINTERSAGA
Frykenmust (kardemumma)

I årets tredje testgrupp återfinns julmust från Axfood (producerad på ospecificerad plats i Sverige), Bryggeriaktiebolaget Nya Victoria i Västergötland, IKEA of Sweden (producerad på ospecificerad plats i Tyskland) samt Västra Ämterviks Bryggeri i Värmland. Samtliga fyra julmustvarianter gör debut här hos Addicted to Julmust.
Ny säsong men samma bedömningskriterier. Må bästa must vinna!

Testpanel:
V, 9 år
S, 11 år
Catarina, 42 år
Christoffer, 45 år

Panelmedlemmarna provsmakar de olika julmustsorterna och bedömer dem utifrån fyra kriterier: skummet, doften, smaken och förpackningen. Varje enskild panelmedlem sätter valfritt betyg 0-5 (där 5 är högst) på dessa fyra kriterier för respektive julmust de bedömer.

Skum
Skummet skulle visa sig vara den delen av testet som imponerade mest på panelen. Allra högst betyg fick Premier julmust, tätt följd av Nya Victoria julmust. Båda dessa julmustvarianter fick förhållandevis höga snittbetyg men också relativt spretiga betygsserier med individuella betyg mellan 2 och 5. Något lägre snittbetyg, men också mindre spridning på betygen, hade Frykenmust (kardemumma) och i synnerhet VINTERSAGA.
Testpanelens omdömen:
Premier julmust:    5    5    2    3
Nya Victoria julmust:    4    5    2    3
VINTERSAGA:    1    2    3    2
Frykenmust (kardemumma):    3    3    3,5    2,5

Doft
Premier julmust tog sin andra delseger för dagen när doften bedömdes. VINTERSAGA noterades här för sin andra plump i protokollet och fick en illavarslande nolla bland de enskilda omdömena.
Testpanelens omdömen:
Premier julmust:    3,5    5    4    2,5
Nya Victoria julmust:    2    4    2    2,5
VINTERSAGA:    1    3    1,5    0
Frykenmust (kardemumma):    3    3    2,5    4

Smak
När det tredje och tyngst viktade kriteriet Smak skärskådades var det istället Frykenmust (kardemumma) och Nya Victoria julmust som fick högst snittbetyg. Allra högst snittbetyg, och även lägst spridning på betygen, fick Frykenmust (kardemumma). VINTERSAGA blev återigen sämst i gruppen med betyg mellan 0 och 2 och ett väldigt bekymmersamt snittbetyg på 1,0.
Testpanelens omdömen:
Premier julmust:    3    5    2    1
Nya Victoria julmust:    2,5    4    2    4
VINTERSAGA:    1    2    1    0
Frykenmust (kardemumma):    2,5    3    3,5    4

Förpackning
Premier julmust, som inledde testgruppen starkt, avslutade även bra och bedömdes ha den bästa förpackningen. Sämst intryck på panelmedlemmarna gjorde Nya Victoria julmust.
Testpanelens omdömen:
Premier julmust:    4    5    2,5    2
Nya Victoria julmust:    3    1    1    2
VINTERSAGA:    2    3    2,5    2,5
Frykenmust (kardemumma):    1    3    4    4

Snittbetygen för varje testad julmust räknas nu om till en poängsumma där de olika kriterierna är viktade så att den maximala poängen för en enskild julmust är 100 (se Riktlinjer för 2010/2011 års julmustprovning).

Slutställning Grupp 3:
Premier julmust : 64,3 poäng
Frykenmust (kardemumma) : 63,0 poäng
Nya Victoria julmust: 59,3 poäng
VINTERSAGA : 28,5 poäng

När snittbetygen omvandlats till en slutpoängsumma visade det sig vara väldigt jämnt skägg mellan tre av de deltagande fabrikaten.
Premier julmust från Axfood vinner testgruppen trots väldigt spretiga betyg. Noterbart är att det är ovanligt stor skillnad på betygen från barn och vuxna. Hade enbart barnens betyg fått gälla hade det blivit fem kapsyler i slutbetyg; hade de vuxna fått råda hade slutbetyget slutat på blott en kapsyl. Nu blir det sammantaget en poängsumma som motsvarar slutbetyget tre och en halv kapsyl.
Frykenmust (kardemumma) från Västra Ämterviks Bryggeri har en imponerande jämnhet bland betygen och vinner det tyngst viktade kriteriet Smak. Även julmusten från Sunne har en poängsumma som motsvarar slutbetyget tre och en halv kapsyl.
Nya Victoria julmust från Bryggeriaktiebolaget Nya Victoria upplevs också som en jämn och bra must men saluförs på en flaska med udda etikett. Förpackningen föll inte panelen på läppen och kanske är det detta som kostar musten från Falköping gruppsegern. Poängsumman motsvarar slutbetyget tre kapsyler.
VINTERSAGA från IKEA of Sweden slutar överlägset sist i testgruppen och upplevs framförallt ha snudd på katastrofalt dålig doft och smak. Den slutliga poängsumman är faktiskt den näst lägsta som någonsin noterats här hos Addicted to Julmust och motsvarar det föga smickrande slutbetyget en halv kapsyl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 − ett =