Riktlinjer för 2010/2011 års julmustprovning

Så har det äntligen blivit dags för årets höjdpunkt: julmustprovningen hos Addicted to Julmust. Inför julen 2009 provsmakade och betygsatte jag 22 olika sorters julmust. Detta vansinniga projekt såg dagens ljus främst p g a två faktorer: dels var jag nyfiken på hur många olika sorters julmust som verkligen fanns (och hur stor skillnad det egentligen var emellan dem) och dels var jag lite trött på de stora dagstidningarnas ”Stora julmust-test” där de endast jämför de fem absolut vanligaste sorterna mot varandra.

Min egen julmustprovning 2009 lämnade emellertid också utrymme för en hel del förbättringar. Det finns faktiskt ännu fler fabrikat av julmust att botanisera bland; i år siktar jag på att testa 32 olika sorter (här någonstans ligger maxgränsen för vad som går att hitta om man inte räknar med light-varianter och annat otyg).
Inför julen 2009 var jag ensam om att testa mig igenom och betygsätta alla sorter jag provade; i år kommer minst fyra personer delta vid varje provningstillfälle.

Smaktesterna inför julen 2009 var öppna, d v s jag var genom varje smaktest medveten om vilket fabrikat av must jag för tillfället testade. Detta skulle ju kunna föranleda misstankar om huruvida jag omedvetet favoriserar vissa fabrikat. Förutom att vara minst fyra personer vid varje prov­smaknings­tillfälle så kommer alla provsmakningar i årets julmustprovning vara blindtester, d v s de deltagande fabrikaten anonymiseras.

Inför påsken 2010 provsmakade jag 8 olika fabrikat av påskmust; upplägget vid denna provsmakningsomgång var annorlunda såtillvida att jag testade två must-sorter mot varandra i en form av slutspel (till skillnad mot julmustprovningen tre månader tidigare där jag testade en sort i taget).
Detta slutspelsupplägg upplevde jag som väldigt lyckat och jag tänkte anamma en variant av detta system för årets julmustprovning. Rent schematiskt blir förfarandet väldigt likt ett typiskt VM i fotboll (antalet deltagande julmustsorter i varje steg inom parentes):

Gruppspel (32) -> Åttondelsfinaler (16) -> Kvartsfinaler (8) -> Semifinaler (4) -> Final (2)

De fabrikat som inte går vidare till nästa omgång kommer allteftersom de slås ut att ges en individuell recension/betygsättning liknande förra julens dito.

Steg 1: Seedning och lottning
De 25 fabrikaten som finns med i sammanställningen över 2009 års julmust delas in i fyra seedningsgrupper utifrån det totala snittbetyget (de åtta fabrikat med högst totalt snittbetyg hamnar i seedningsgrupp 1, de åtta fabrikat med lägst totalt snittbetyg hamnar i seedningsgrupp 4 och resterande fabrikat hamnar i seedningsgrupp 2 respektive seedningsgrupp 3). De fabrikat som är nya för i år delas godtyckligt in i seedningsgrupp 2 och seedningsgrupp 3.
Därefter lottas ett fabrikat från varje seedningsgrupp in i respektive slutspelsgrupp så att de åtta slutspelsgrupperna innehåller ett fabrikat från vardera seedningsgrupp. Schematiskt kan seednings- och lottningsproceduren skissas enligt följande:

Lottning - förvandling från seedning till gruppspel

Resultatet av detta förfarande är att varje slutspelsgrupp i gruppspelet kommer innehålla en bra julmust, en ganska bra julmust, en ganska dålig julmust och en dålig julmust (sett utifrån förra årets julmustbedömningar!). Detta borgar för att de sämsta fabrikaten slås ut så tidigt som möjligt och de bästa fabrikaten är med in i åttondelsfinalerna (scenariot att fyra potentiella semifinalister lottas i samma grupp undviks alltså, teoretiskt sett).

Steg 2: Gruppspel
Varje grupp avgörs genom att de fyra fabrikaten ställs fram i anonymiserade flaskor varpå en panel om minst fyra personer helt sonika provsmakar, jämför och bedömer de fyra sorterna. De två fabrikat som får bäst sammantaget omdöme går vidare till åttondelsfinal och de två fabrikat som får sämst sammantaget omdöme åker ur.

Steg 3: Slutspel
Efter avslutat gruppspel har vi förhoppningsvis vaskat fram de 16 allra bästa julmustsorterna. Dessa kommer nu att ställas mot varandra enligt utslagningsschemat nedan där vinnaren av Grupp A (A1) ställs mot tvåan i Grupp B (B2) o s v.

Åttondelsfinaler Kvartsfinaler Semifinaler Final Vinnare
A1
?
B2 ?
C1
? ?
D2
E1
?
F2 ? ?
G1
?
H2
B1
?
A2 ?
D1
? ?
C2
F1
?
E2 ?
H1
?
G2

Betyg och bedömningskriterier
Den femgradiga betygsskalan där fem kapsyler är högsta möjliga totalomdöme för en julmust kommer att vara kvar. Däremot kommer de underliggande bedömningskriterierna förändras något. Under hösten 2010 har följande fråga legat ute på bloggen: Vilken är den viktigaste egenskapen hos julmust? Här har besökare kunnat rösta på ett eller flera alternativ av följande: skummet, doften, färgen, smaken, förpackningen, ingredienserna, priset, annat. Resultatet är i skrivande stund följande:

Omröstning: Vilken är den viktigaste egenskapen hos julmust?

Inför julen 2009 och påsken 2010 har jul- och påskmuster bedömts utifrån följande kriterier: skummet, doften, färgen, smaken, förpackningen; där samtliga fem kriterier getts samma vikt. Denna gamla bedömningsskala klingar ju faktiskt lite falskt, både utifrån min egen och bloggens besökares uppfattning.

Bedömningskriterierna kommer således att ändras. Alla panelmedlemmar som är med och provsmakar julmust hos Addicted to Julmust inför julen 2010 och julen 2011 kommer bedöma de testade julmust-sorterna utifrån fyra kriterier: skummet, doften, smaken, förpackningen. Varje enskild panelmedlem kommer att sätta valfritt betyg 0-5 (där 5 är högst) på dessa fyra kriterier för respektive julmust de bedömer. Kriterierna är sedan viktade enligt ovan nämnda omröstning så att den maximala poängen för en enskild julmust är 100:

Skummet: maximalt 20 poäng
Doften: maximalt 20 poäng
Smaken: maximalt 50 poäng
Förpackningen: maximalt 10 poäng
Totalt: maximalt 100 poäng

(Exempel: Om jag som panelmedlem bedömer julmusten X enligt följande: Skummet – betyg 4; Doften – betyg 3,5; Smaken – betyg 4; Förpackningen – betyg 2; innebär detta att julmusten X får poängsumman 74 av mig [ 4*20/5+3,5*20/5+4*50/5+2*10/5 = 16+14+40+4 = 74 ].)

Den genomsnittliga totalpoängen för samtliga panelmedlemmar kommer sedan att ge det totala slutbetyget för varje enskild must:

76-100 poäng = 5 kapsyler
70-75 poäng = 4½ kapsyler
66-70 poäng = 4 kapsyler
62-65 poäng = 3½ kapsyler
60-61 poäng = 3 kapsyler
56-59 poäng = 2½ kapsyler
51-55 poäng = 2 kapsyler
46-50 poäng = 1½ kapsyler
36-45 poäng = 1 kapsyl
26-35 poäng = ½ kapsyl
0-25 poäng = 0 kapsyler

(Exempel: Om fyra panelmedlemmar bedömer julmusten Y så att den får de individuella poängsummorna 74,5; 69; 72; 53,5 innebär detta att julmusten Y får den genomsnittliga totalpoängen 67,25 vilket i sin tur medför att slutbetyget blir 4 kapsyler.)

Sammanfattning
Siktet är inställt på 32 olika sorters julmust, icke inkluderat light-varianter.
Alla provsmakningar är blindtester.
Minst fyra personer medverkar vid varje provtillfälle.
De testade julmustsorterna bedöms utifrån fyra viktade kriterier: skummet, doften, smaken samt förpackningen.
Ett gruppspel startar i november 2010 med avsikt att vaska fram de 16 bästa sorterna.
Ett slutspel tar vid i december 2011 där de 16 bästa sorterna ställs mot varandra i ett utslagningsschema.
2010/2011 års bästa julmust kommer presenteras inför julen 2011.

Stay tuned!

9 kommentarer / Lägg till din kommentar nedan

 1. Fantastisk blogg! Fängslande läsning.

  OT:
  Är det någon som vet varför julmust är beroendeframkallande? Innehåller den koffein (fast det inte står i ingredienser) eller är det helt enkelt sockret som är boven? Det vore förresten spännande att testa en 5-kapsylare, men de verkar vara ”few and far between”. Apotekarnes (uttalas Apotek-Arnes, som i namnet Arne? Man kan förmoda att han var en apotekare som gjorde sin egen julmust?) är den julmust jag druckit mest så det finns några dimensioner till av smak att upptäcka har jag förstått.

 2. Fantastiskt!
  Jag har varit julmustberoende sen tioårsåldern, dock tog mitt mustnjutande en vändning år 2000 då jag blev diagnostiserad med diabetes.
  Detta tvingade in mig i julmustlight-träsket som sakta sög ner mig i sörjan. Tio år av hård träning senare kan jag nu faktiskt tillstå att jag kan njuta till och med av det vi benämner jml (julmustlight).
  Så, till en naturlig följdfråga:
  Kommer Addicted to julmust att göra något mer omfattande jml-test? Det finns en stor grupp diabetiker här ute i landet som skulle jubla!
  Mvh
  //Ola

 3. Nej, det verkar som om han gav upp. För stora ambitioner som inte gick att uppfylla kanske? Eller fördrack han sig…?

 4. Vi uppskattar din blogg väldigt mycket. Äntligen något vettigt att läsa om!
  Vi vill se en utvärdering av light-muster. Apotek-Arne har fått väldigt dålig kritik här, men vår uppfattning är att deras light-must är välbalanserad och utan de aspertamtypiska smakdistortionerna. Ser fram emot kommande mustreportage från fronten.

  Mvh

  Malmö Mustvänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + nitton =